Eğitimin Konusu

1. İnsansız hava aracı İHA  tanımı ve İHA yapımı,

2. İHA sahibi ve pilotunun sivil havacılık kuralları kapsamındaki yasal sorumlulukları,

3. Hava aracının uçuş dinamiğini ve uçuş prensiplerini,

4. İHA operasyonları için gerekli olan temel meteoroloji bilgisi,

5. Hava trafik kontrol usullerini ve havacılık freyzyolojisi,

6. Uçuş operasyonunu,

7. Kumanda edilebilir sistemler,

8. İtki sistemleri,

9. Aviyonik sistemler,

10. İHA kontrol, bakım, onarım ve kurulum,

11. İHA ile emniyetli uçuş,

Eğitimin Tanımı

Bu kurs programı İnsansız Hava Aracı Sistemlerini insansız hava aracı kullanmak isteyen bireylere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Program içeriğinde yer alan konuların işlenişinde anlatım, soru cevap, tartışma, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi, bireysel çalışma, grup çalışması, gösteri, gösterip yaptırma gibi öğretim yöntem ve teknikleri uygulanacaktır. Konuların işlenişinde somuttan soyuta, basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene gibi öğrenme ilkeleri dikkate alınacaktır.

Öğrencilerin; analitik düşünme becerilerini, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım halinde çalışma yeteneklerini geliştirecek. inovatif, düşüncelerini arttırıp girişimcilik becerilerini geliştirecek ve kod okuryazarlığı bilincinin oluşması ve İHA  yapması hedeflenmiştir.

Kursiyerlerin öğrenmelerinin kalıcı izli olmasını sağlamak ve öğretme-öğrenme sürecini zenginleştirmek amacıyla konuların işlenişinde eğiticinin hazırladığı ders notları, konuya ilişkin video, sunu ve şema gibi görsel ve işitsel materyaller kullanılacaktır.

Öğretme-öğrenme süreci ile  İHA teknolojileri ve uygulamalarında uzman kişilerin deneyim, düşünce ve örnek uygulamalarından yararlanılacaktır.

Kurs programının sonunda kursiyerlerin programın amaçlarına ulaşma düzeyleri yapılacak sınavlar ile belirlenecektir. Bu sınavlarda başarılı olan kursiyerlere Kurs Bitirme Belgesi düzenlenecektir.

Kurs programı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim  Yıldız İHA Eğitim ve Teknoloji A:Ş tarafından verilecektir.

Eğitimin Kazanımları

Tüm öğrencilerin, sosyal ilişkileri geliştirilmesi, takım çalışması becerilerinin artırılması, yardımlaşma duygularına katkıda bulunma ve kritik ve analitik düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Öğrenciler eğitim esnasında kanat, gövde ve diğer mekanik parçaların birleştirilmesi öğretilecek. Açık kaynak kodlu yazılım eğitimi ile ana uçuş kabiliyetleri haricinden yükselme mesafesi, ileri gidiş mesafesi, farklı uçuş tekniklerini kodlayabilecekler. Geliştirilebilir özelliği farklı sensörler ve parçalar ilave ederek teknolojik anlamada bereci ve kabiliyetlerini artıracaklardır

Oyun, öğrenme aşamasının önemli bir parçasıdır. Yıldız Akademi tarafından tasarlanan  eğitim İHA sı ile gençlerin  başlangıç seviyesi programlama öğrenirken eğlenmelerini sağlayacaktır.

Öğrencilerin insansız hava araçları ile ilgili bilgi, beceri ve ilgilerini artırıp, sosyal ilişkilerinde daha başarılı, analiz yapabilme ve çözüm üretebilme konusunda özgüvenli olmalarına katkı sağlamaktır.

Tasarım ve eğitim sürecinde tüm öğrencilere teknik anlamda kendini keşfedebilme yeteneği kazanacaktır.

Öğrencilerin bir yapay zeka çalışması olan İnsansı hava araçlarını  tanıması kabiliyetlerini keşfetmesi dijital çağda karşılaşacağı  teknolojileri daha bilinçli kullanmasını  sağlanacaktır

Yakın gelecekte hemen her sektörde faaliyet gösterecek insansız hava araçlarını için   ihtiyaç duyulan nitelikli İHA pilotları olma yetkisini almış olacaklardır.

Programın Öğrencilerin bilişim okuryazarlığı, bilgi işlemsel düşünme, yaratıcılık, gibi birçok öğretisi olan yapay zeka robotik kodlama ile özgüveni yüksek geliştirmeye açık değil geliştirmeye aç bir gençlik oluşacaktır. Bu eğitimler sayesinde geçlerimizin ilerleyen yıllarda büyük teknolojik atılımlar yapacaklarına, ülkemizin daha fazla katma değer üretin bir teknoloji

Ülkesin olmasına katkı sağlayacaklardır.

Bu proje ile öğrencilerin teknolojik alt yapıda eğiten ve geliştiren, tüketen değil üreten birer zihin yapısı ile geleceğe hazırlanacaktır. Teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kod mantığını, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni fikirler geliştiren ufku geniş öğrenciler ile teknolojik atılıma katkı sağlayacaktır.

Bu eğitimler ile öğrencilere çok farklı bir alanda bilgi sahibi olarak, beceri ve kabiliyetleri harekete geçirilecek. İHA üretim teknolojisinin gelişmesini, robotik çalışmalarını, yapay zeka teknolojisini tanıması sağlanacaktır

Projenin Arge- İnovasyon/Endüstriyel Uygulama Boyutu

Bu teknolojinin temelini oluşturacak KENDİN YAP projesinde yetişecek Güzel ahlaklı, Vatan ve millet sevdalısı gençlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirerek Dijital çağ da Türkiye’yi lider ülke konumuna getireceklerine inanıyoruz.

İlerleyen yıllarda büyük teknolojik atılımlar yapan gençler ile ülkemizin daha fazla katma değer üreten bir teknoloji ülkesi olmasını arzuluyor ve hedefliyoruz.

Bu eğitim programı ile gençlerimizin daha üretken ve kendine güvenen bireyler olmasını sağlayacak yeni fikirlerin, cihazların ve yazılımların ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Projenin Öğrenciye ve Ekonomiye Katkısı

Dünya devletleri İHA’larla sivil ve savunma alanında kullanımlarını genişleterek öncü ve lider olma savaşı vermekteler. Savunma, Tarım, Haritalama, Keşif ve gözetleme, Orman yangınları, Belediyecilik faaliyetleri, Kargo taşımacılık gibi alanlarda kullanarak verimliği artırmakta zaman ve maliyetten azami tasarruf sağlayarak ekonomide ve güvenlikte ciddi kazanımlar elde etmektedirler.

Tarihte birçok alanda keşifler yapan, ok ve yay yapma, kullanma, at binme becerisi ile yüz yıllarca Dünya da huzur ve adaletin merkezi olan Türk milleti, dijital çağ da  İHA’lar ile tarihi ve coğrafi sorumluluğunu yerine getireceğine ve Dünya ya huzur ve adaletle hükmedeceğine inancımız tamdır.

Bu teknolojinin temelini oluşturacak KENDİN YAP projesinde yetişecek güzel ahlaklı, vatan ve millet sevdalısı gençlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirerek sivil ve savunma alanlarında İHA kullanımı ile verimliliğin artacağına, maliyetlerin azalacağına ve zaman tasarrufu ile ekonomide çok ciddi kazanımlar elde edileceğine, dijital çağ da Türkiye’yi lider ülke konumuna getireceklerine inanıyoruz.

Bu saye de ; Ülke olarak

Tarım verimlilik artması ve katma değeri yüksek ürünler üretmesi, keşif ve gözetleme, yangına müdahalede, arama kurtarma,  hasar tespiti, görüntü ve ses aktarma, acil ilaç, kargo taşıma ve diğer faydalı yük taşımada, belediye hizmetlerinde İmar planlama, Kaçak yapı takibi, Akıllı şehirler oluşturma gibi bir çok alanda fayda sağlayacak İHA’ları üretiyor olacağımıza inancımız tamdır

 iHA Yapıyoruz.

  • Temel Üretim Detayları ve Bilgilendirme
  • Mekanik Tasarım ve İmalat Süreci
  • Elektronik ve Yazılım Tasarım ve İmalat Süreci
  • Uçuş Testleri ve Kontrol Süreci
  • Seyrüsefer ve Operasyon Süreci

Eğitimler ve atölye çalışmaları esnasında eğiticiler tarafından aktarılan tasarım ve imalat süreçlerine dahil olup kendi oluşturdukları İHA’ları elde edecekler ve bu araçları kullanma imkânı bulacaklardır.

İHA’ların  modüler tasarımı, mekanik  alt yapısı ve açık kaynak kodlu yazılımın mantığı ve geliştirilebilir özellikleri eğitim  sürecinden itibaren tüm aşama ve teknik bilgileri öğrenciler tarafından yapılacaktır..

İHA Uçuyoruz

Kendi yaptıkları İHA ları uçurmanın ne kadar keyifli ve harika olduğunun farkına varacaklar.

Uçuş eğitimi bir şölene dönüştürülerek, Unutulmaz bir anı olarak hafızalarda Kalması sağlanacaktır.